concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Alvesta kommun fick ett resultat vid avstämning av balanskravet på -6,0 mkr

 Ett resultat som ska återställas under de närmaste tre åren. Sista raden på resultaträkningen visar däremot +82,2 mkr vilket beror på utförsäljning av bla fastigheter
en starkt kostnads drivande försäljning när kommunen kommer att betala en marknadsmässig hyra för sina lokaler något som kommer att försämra den kommunala ekonomin ytterligare.

Alvesta stärker på så sätt sin ekonomi genom att det egna kapitalet ökar med resultatet 82 mkr. Det negativa är att verksamheten har underskott och om de tre engångsposterna som stör jämförelser med andra år dras bort blir resultatet drygt -18 mkr.

Under de senaste åtta åren har kommunen redovisat positiva resultat för sju år i rad. Bokslutsåret 2012 visar däremot fortsatt höga sociala kostnader för främst vård av barn och unga samt försörjningsstöd och missbruksvård. Något som genererar underskott i tre nämnder. Även gymnasieskola, vuxenutbildning och omsorg om funktionsnedsatta visar betydande underskott.

Sedan 2009 har kommunens kostnader ökat snabbare än intäkterna. Fler an-ställda, ökad grundbemanning samt ökad kostnadsnivå inom vissa verksam-heter är förklaringar som bidragit till att kostnaderna har blivit högre än intäkterna.

- Under hösten 2012 invigdes nya resecentrat i Alvesta med gångbro över järnvägsspåren till Sjöparken. Nya parkeringsplatser har också tillkommit. Tåget stannar numera också i Moheda. Det här är mycket positivt för kommunen. Då det gäller den kommunala ekonomin måste vi ta krafttag och återupprätta rätt balans mellan de pengar vi har och våra ambitioner. Därför har den nya politiska majoriten i slutet av året tagit beslut för en lägre kostnadsutveckling, bl a genom inköps-, anställnings- och investeringsstopp. En kostnadsmedvetenhet med ett effektivt tänkande ska gälla framöver, säger Mats Johnsson, kommunstyrelsens ordförande.