concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Arontorp

Nära byn Arontorp ligger ett 5 hektar stort natur-skyddområde. I slutet av 70-talet avsattes det som naturreservat för att i första hand skydda den vackra och mycket sällsynta växten våradonis men även Arontorps ros finns på området.

Entren in till Arontorps natureservat

En helbild på Arontorpsros