concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Lars Leijonborg

Fp presenterar ”Utanförskapets karta” Dramatisk ökning av antalet utsatta områden   Ett nytt socialt landskap har vuxit fram i Sverige, ett landskap präglat av utestängning från arbetsmarknaden, bostadssegregation, bidragsberoende och maktlöshet. Det handlar om tiotusentals människor för vilka den vitala … LÄS MER