concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Transporter

Det kan vara lite krångligt att flytta sig i Kina om man inte kan läsa kinesiska för det är inte säkert att de kan engelska förutom några ord och tidtabeller mm finns bara på kinesiska. Det enklaste sättet att förflytta … LÄS MER


Förbjudna staden

Förbjudna staden är kallas så eftersom förr fick bara kjejsarens folk bo i staden kinas vanliga befolkning kom inte in där.Där finns så många rum som var tillåtet för kjesaren 9999.och ett halvt rum eftersom solguden var den ende som … LÄS MER


China

Kina ett historiskt intressant land.Massakern på Den himmelska fridens torg i Peking år 1989 blev ett bakslag för turismen i Kina men OS i Beijing har till största delen varit positivt för landet. Man har lagt ner enorma summor på … LÄS MER