concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Forskarlunch i Videum Science Park - Aktuell forskning inom sociala medier och mobilutveckling

Videum Science Park fortsätter under hösten sin serie forskarluncher där bland annat forskare, personal vid Linnéuniversitetet och företagen i Videum Science Park bjuds in till gemensamma luncher med intressanta föredrag och diskussioner.

Först ut i höstens program är Professor Marcelo Milrad, Institutionen för Medieteknik som presenterar aktuell forskning inom sociala medier och mobilutveckling vid Linnéuniversitetet: Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) förändrar hur människor kommunicerar, samarbetar och lär sig. I synnerhet den mobila tekniken är speciell med dess möjligheter att ha ständig tillgång till information.

DATUM 19 september 2013 TID klockan 12.00-13.30 PLATS Videum Konferens, PG Vejdes väg 29, Växjö

Syftet med forskarluncherna är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan pågående forskningsprojekt eller uppslag till nya intressanta samarbeten. Forskarluncherna är ett utvecklande samarbetsforum mellan universitet och näringsliv. Forskarluncherna är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.