concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Kanalerna

Amsterdam är en liten stad med drygt 700tusen innevånare men trots mycket kanaler är det svårt med båtplatser
Det finns gott om husbåtar i Amsterdam men idag är det nästan omöjligt att få ett nytt tillstånd för att anlägga en husbåt
Det är mycket populärt med att åka runt i kanalerna med båt i Amsterdam