concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Känguru

Det djur som man först förknippar Australien med är utan tvekan Känggurun det finns en hel del olika arter av kängguru från riktigt stora till små. Det finns väldigt mycket Känggurus i Australien och de behandlas ungefär som vi behandlar kaniner utmed vägarna ligger ofta döda djur.
Det som kängurun är mycket duktiga på är att hoppa långt och högt det pratas om hopp på 8 meter men de kan hoppa högt upp till 2,5 meter högt inte illa för ett djur som är 1.5 meter högt att den dessutom kan komma upp i farrter på 70 km gör den till ett speciellt intressant djur för oss.