concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Långe Erik

Långe Erik är fyren på Ölands norra udde. Den har varit i funktion sedan år 1845, är 36 meter hög