concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Nr 2 ATA sågverkskoncern

Alvestas största familje ägda företag

 

Omsättning ca 800 miljoner Vinst ca 12  miljoner

 

Anställda ca185 st

 

Bransch Sågverk

 

VD Tage Andersson