concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Enligt en Sifo-undersökning* som genomförts på uppdrag av Svenska kyrkan blir var femte kronobergare (21 procent) på sämre humör av julruschen.

Enligt en Sifo-undersökning* som genomförts på uppdrag av Svenska kyrkan blir var femte kronobergare (21 procent) på sämre humör av julruschen. Nästan lika många (20 procent) uppger att de blir stressade av julruschen och det som stressar kronobergarna mest är alla julklappar som ska köpas (20 procent).

Svenska kyrkan har i tre års tid undersökt svenskarnas inställning till julen och julfirande. I förra årets undersökning uppgav var fjärde kronobergare att de blev på sämre humör av julruschen. Även då var det julklappsinköpen som upplevdes mest stressande.

– Jag tror att fler människor skulle må bra av en jul där man tillåter sig att fråga varandra vad vi vill och vad kan vi strunta i - och att göra något åt det, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

I undersökningen slås även fast att 44 procent av de boende i Kronobergs län kan tänka sig att köpa mindre julklappar och istället ge pengarna till välgörande ändamål.

– Det verkar inte som att vi blir gladare av många julklappar. I vår gåvoshop finns det julklappar som är meningsfulla att ge och som är väldigt uppskattade av mottagaren. Årets julklapp borde vara en gris, rent vatten eller skolböcker, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Fler siffror från undersökningen:

- 29 procent av svenskarna ser inte fram emot julfirandet i någon större utsträckning

- 23 procent av svenskarna skänker 251 kronor eller mer till välgörenhet under december

- 83 procent av svenskarna svarar att julen borde handla om att vara med familjen

- 13 procent uppger att julen borde handla om att köpa/ge julklappar

- 4 procent uppger att de kommer att ge bort årets julklapp (hörlurar) till någon

- 12 procent uppger att de vill ha ett par hörlurar i julklapp

Svenska kyrkans gåvoshop hittar du här: webbshop.svenskakyrkan.se/

*Undersökningen genomfördes av SIFO bland 4200 svarande i åldern 18 år och uppåt under perioden 28 november till 7 december 2012.