concierto92uno.com/bet365/

alvesta.nu

Växjö klättrar som ungdomskommun

Växjö kommun klättrade i år 86 platser i Sveriges ungdomskommunranking som genomförs av KFUM varje år.

-Det är roligt att vi klättrar i en mätning som görs av oberoende källa, säger Louise Nygren som är verksamhetsutvecklare för fritidsgårdarna i Växjö kommun i en kommentar.

KFUM:s (Kristliga Föreningen av Unga) Sveriges ungdomskommunranking följer årligen upp satsningar på barn och unga inom olika områden i alla Sveriges 290 kommuner. I år klättrade Växjö 86 platser, från plats 128 till plats 42.

Syftet med rankingen är att öka kommunernas ansvar och fokus på ungdomars välbefinnande. Dessutom vill KFUM erbjuda ett underlag för diskussion kring olika sätt att arbeta med ungdomsfrågor på lokal nivå.

År 2013 erbjuder Växjö kommun alla i åldern 16-19 år en ferieplats. På det sättet jobbar vi med folkhälsopolicy, med fokus på barn och ungas fysiska och psykiska hälsa. Det var ett av de kriterier som KFUM Sverige har med i sin ranking.

Ett annat kriterium i rankingen var om den egna ungdomspolitiken följs upp och om kommunen regelbundet utreder barns och ungas situation och välbefinnande. Ungdomskontoret i Växjö kommun har använt enkätverktyg Lupp från Ungdomsstyrelsens sedan 2003 för denna uppföljning.

-Vi ser fram emot resultatet från Luppen under våren, det är ju först så vi verkligen vet vad ungdomarna själva tycker, understryker Louise Nygren.

Ungdomskontoret har även genomfört en omvärldsanalys med frågeställningen vilka förändringar i omvärlden som påverkar ungas förutsättningar för att ha en meningsfull och utvecklande fritid.

Andra exempel på ungdomskontorets insatser är ungdomsportalen Växapp.se och en folkhälsoenkät för högstadiet och gymnasiet som genomförs tillsammans med Landstinget. Dessa insatser har tillsammans gjort att vi stiger i rankingen.